De KIA

Als ondernemers investeren bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed in te plannen, kunt u maximaal gebruik van deze interessante regeling.

Wat is de KIA?

De KIA is een extra aftrek op de winst. Naast de normale afschrijvingen, kunt u als ondernemer een extra percentage van het investeringsbedrag van de winst aftrekken. Hierdoor verlaagt u de winst en hoeft u minder belasting te betalen.
De KIA kent een ondergrens van €2.400. Alleen wanneer u in een jaar meer investeert dan €2.400 heeft u recht op de KIA.

Investeringen clusteren of splitsen

Door slim gebruik te maken van de KIA kunt u optimaal gebruik maken van deze interessante regeling. Zo kunt u proberen de ondergrens te mijden door kleinere investeringen door de jaren heen te clusteren.
Andersom kunt u proberen om grotere investeringen zo veel mogelijk te splitsen.

Voorkom terugbetaling

Wanneer u ervoor kiest om het geïnvesteerde bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd, weer te verkopen of af te stoten, dient u de KIA over de verkoopopbrengst terug te betalen. Ook door hier goed mee te plannen kunt u vóórkomen dat u een bedrag dient terug te betalen.

Conclusie

Dus door slim gebruik te maken van de KIA kunt u optimaal gebruik maken van deze interessante fiscale regeling.

Wij van Evident kunnen u begeleiden en ondersteunen met het maximaal benutten van deze regeling. Als u klant bent van Evident hoeft u zich geen zorgen te maken over de KIA, want wij van Evident zorgen er natuurlijk voor dat dit goed wordt verwerkt in uw administratie en belastingaangiftes.

Heeft u vragen over de KIA of wilt u een advies op maat, neem dan contact met ons op.