5 administratieve valkuilen

Het doen van de administratie….
De meeste ondernemers zien de administratie en de belastingaangiftes als een “moetje”. Het neemt ontzettend veel tijd in beslag en levert vaak als resultaat een “blauwe envelop”.

Evident Administratie & Belastingadvies

Zoals we allemaal weten is een kloppend en een up-to-date administratie ontzettend belangrijk voor uw onderneming. Bij het doen van de administratie kunt u tegen een aantal valkuilen aanlopen. Wij van Evident hebben deze voor u op een rijtje gezet!

Wilt u de administratie van uw onderneming uitbesteden aan afgestudeerde professionals die met inmiddels jaren ervaring en veel verstand van doen hebben voor een gunstig bedrag per maand, zodat u zich weer kunt focussen op uw onderneming en de passie waarmee u ooit mee bent begonnen?
Neem dan gerust contact met ons op!

1. Fouten in uw inkoop- en verkoopfacturen

Zowel uw inkoop- en verkoopfacturen dienen aan een aantal eisen te voldoen vóór deze daadwerkelijk in uw administratie mogen worden verwerkt. Dit worden ook wel de vereiste van de btw-administratie genoemd. Het is belangrijk dat u aan deze vereiste voldoet, want alleen dan kunt u bijvoorbeeld de btw als voorbelasting in aftrek nemen en de kosten daadwerkelijk als kosten nemen. Er geldt hier echter wel een uitzondering op.

Bent u verplicht te factureren en ontvangt u facturen, controleer dan altijd of de facturen de volgende gegevens bevatten?

 • uw volledige naam en die van uw afnemer
  Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.
 • uw volledige adres en dat van uw afnemer
  Vermeld het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Het is niet voldoende als u alleen een postbusnummer vermeldt.
 • uw btw-identificatienummer
  Dit is het nummer met ‘NL’ ervoor.
 • uw KVK-nummer.
 • de datum waarop de factuur is uitgereikt.
 • een factuurnummer.
  Elk factuurnummer mag maar 1 keer voorkomen.
 • als u goederen levert: wat voor goederen u hebt geleverd en hoeveel.
  als u diensten levert: wat voor diensten u hebt geleverd en de omvang ervan.
 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling.
 • het bedrag dat u vraagt, exclusief btw
  Levert u goederen of diensten met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Vermeld ook de eenheidsprijs, als dit van toepassing is.
 • het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst.
 • het btw-bedrag.

Alleen wanner uw inkoop- en verkoopfacturen de bovenstaande gegevens bevatten, kunt u de factuur in uw administratie en zo in uw btw-aangifte verwerken.

Wanneer het factuurbedrag lager is dan €100 hoeft er niet aan alle factuur-vereiste te worden voldaan. Zo hoeft er geen btw-nummer op het factuur te worden vermeld, denk aan (tankbonnetjes).

2. Het missen van fiscale voordelen

Als ondernemer heeft u recht op een aantal aftrekposten. Wanneer u niet op de hoogte bent van deze aftrekposten, laat u fiscale kansen liggen. De wet- en regelgeving verandert voortdurend. Veel ondernemers kennen alleen de bekende aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. Door uw administratie en belastingaangiftes aan Evident uit te besteden, weet u zeker dat alle aftrekposten waar u recht op hebt worden benut!

3. Geen reserves opbouwen

Wij, ondernemers, hebben vaak de neiging om inkomsten gelijk uit te besteden aan investeringen in ons bedrijf, wat natuurlijk begrijpelijk is, want we willen ons bedrijf laten groeien. Toch is het ontzettend belangrijk om een percentage van de inkomsten te reserveren voor onverwachtse kosten en belastingen.

4. Geen onderscheiding tussen Zakelijke kosten en privé kosten

Voor een overzichtelijke administratie is het belangrijk dat u uw zakelijke administratie en privé administratie gescheiden houdt. Alleen zakelijke inkomsten en uitgaven hebben betrekking op uw onderneming. Het is daarom echt noodzakelijk dat deze twee van elkaar worden gescheiden.

5. Geen Up-to-date administratie

Evident Administratie & Belastingadvies

De administratie van een onderneming laat zien hoe gezond een onderneming is. Wanneer uw administratie niet up-to-date is of veel fouten bevat, geeft dit geen betrouwbaar beeld over de gezondheid uw onderneming. Wanneer u de tijd niet hebt of de kennis over bepaalde zaken niet hebt, kunnen wij u uiteraard ondersteunen en deze last van uw schouders halen!

Neem gerust contact met ons op.